Har du set vores App?

Læs mere og hent den her.

CFR - Centralt ForeningsRegister

Klubmodul har udviklet en god sammenkobling mellem det nye CFR - medlemstal.dk således at man nu har mulighed for at opdatere klubbens informationer direkte fra klubmodul til CFR. De informationer der tastes ind i klubmodul vil automatisk blive gemt i CFR og dermed synligt og søgbart med det samme på medlemstal.dk.

 

 
Ensartede regler
Med indberetning via CFR er der ingen tvivl om tallene eller kriterierne for tallene. Optælling af medlemmer i klubber eller flerestrengede foreninger fungerer nu efter hensigten jævnfør de gældende regler udstukket fra CFR.
De velkendte funktioner der altid har været i klubmodul ligger nu under dette modul, der er mulighed for opdeling af medlemmer på køn, alder, medlemskaber etc.
 
Der findes lidt mere information på siden medlemstal.dk 
 
 
 

CFR - medlemstal.dk

  • Nem indberetning
  • Overskueligt og nemt for foreningen
  • Korrekte ensartede tal
  • Opdaterede oplysninger i alle registre
 

KONTAKT

 
Telefon: 35113639
Tryk 1 for salg.  
Tryk 2 for support